POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111

Javna nabava

Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11.), te izjava načelnika Policijske uprave i  ovlaštenih predstavnika naručitelja u PU varaždinskoj  obavještavamo da predstavnici naručitelja i s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su  vlasnici poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 posto, u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Slijedom navedenoga, te čl.13.točka 9. st.1. izjavljujemo da  nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava varaždinska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.