POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

3. siječanj 2018. -

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 114 od 22.11.2017 godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku

 

o b j a v l j u j e

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, na radno mjesto

Postaja prometne policije Varaždin – daktilograf u smjeni - 1izvršitelj

koje će se održati u ponedjeljak, 08.01.2018. godine u Policijskoj upravi varaždinskoj, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10, prema niže navedenom rasporedu kandidata (pobrojanih prema inicijalima imena i prezimena, uz naznaku godine rođenja i mjesta prebivališta)

 

8,00 sati A.B. (1978.) iz Vrbanovca,

              S.B. (1992.) iz Vinograda Ludbreških,

              V.B. (1993.) iz Svibovca,

8,25 sati D.B. (1986) iz Goričana,

              K.B. (1993) iz Varaždina,

              F.B. (1995) iz Ivanca,

8,50 sati J.B. (1963.) iz Varaždina,

              M.B. (1994.) iz Očure,

              D.Ć. (1970.) iz Varaždina,

9,15 sati V.D. (1987.) iz Donje Voće,

               L.F. (1993) iz Druškovca,

               M.F. (1981) iz Luke Ludbreške,

9,40 sati R.G. (1981) iz Nove Vesi,

                J.G. (1991.) iz Lovrečena,

                M.H. (1989.) iz Tužnog,

10,05 sati E.H. (1995.) iz Varaždina,

                  R.H. (1989.) iz Trnovca Bartolovečkog,

                 N.H. (1973.) iz Varaždina,

10,30 sati M.H. (1996.) iz Budislavca,

                  I.I. (1988.) iz Jalkovca,

                  E.K. (1987.) iz Grane,

10,55 sati I.K. (1980.) iz Jalkovca,

                 M.K. (1970.) iz Domitrovca,

                 M.K. (1991) iz Hrašćice,

11,20 sati M.L. (1967.) iz Varaždina,

                 M.L. (1983.) iz Varaždina,

                V.M. (1990.) iz Druškovca,

11,45 sati N.M. (1964.) iz Majerja,

                  J.N. (1979.) iz Kučan Marofa,

                  P.P. (1986.) iz Oštrica,

12,10 sati K.P. (1981) iz Strahoninca,

                  D.P. (1979.) iz Gačica,

                  N.P. (1970.) iz Svibovca Podravskog,

12,35 sati M.P. (1996.) iz Možđenca,

                  D.P. (1997.) iz Lepoglave,

                  L.R. (1993.) iz Predavca,

13,00 sati A.R. (1983.) iz Majerja,

                  M.S. (1995.) iz Presečna

                 A.S. (1978.) iz Nedeljanca,

13,25 sati S.S. (1997.) iz Varaždina,

                 M.S. (1991.) iz Varaždina,

                  M.Š. (1993.) iz Ključa,

13,50 sati P.Š. (1981.) iz Nedeljanca,

                 K.Š. (1988.) iz Rijeke Voćanske,

                 M.V. (1987.) iz Gojanaca,

14,15 sati  A.V. (1973.) iz Varaždina,

                  I.Z. (1979.) iz Varaždina,

                  S.Ž. (1990.) iz Selnice,

14,40 sati M.K. (1993) iz Varaždina,

                  L.P. (1993.) iz Novog Marofa,

                  S.P. (1981.) iz Rijeke Voćanske.

 

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte. 

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti telefonom, na broj 042/372-288, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

 

PRAVILA TESTIRANJA  

1.Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

 

2. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi prijepisom teksta u zadanom vremenu.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova. 

 

3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
  • ukoliko pojedini kandidat /kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

4.Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

Razgovori (intervju) sa kandidatima obavit će se u utorak, 16.01.2018. godine, a o točnom vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni telefonom.Vijesti za aktualni mjesec:


11.12.2018.Pronađen otuđeni bicikl
11.12.2018.Iz vozila otuđena torbica s dokumentima
11.12.2018.Ostali događaji
10.12.2018.Preventivnim projektom „Dan kao san“ obilježen međunarodni dan ljudskih prava
10.12.2018.Prometne nesreće i prekršaji u prometu
10.12.2018.Provala u crkvu
10.12.2018.Varaždin – krađa sportske opreme
10.12.2018.Krađa jakne iz trgovine
10.12.2018.U provali otuđene kokoši
10.12.2018.Sveti Ilija – provala u poduzeće
10.12.2018.Ostali događaji
7.12.2018.Premijera filma „Glavu dole ruke na leđa“
7.12.2018.Aktivnosti povodom Međunarodnog dana ljudskih prava
7.12.2018.Operativna akcija „Brzina“
7.12.2018.Donje Vratno - smrtno stradao pješak
7.12.2018.Mađarevo – provala u ugostiteljski objekt
7.12.2018.Varaždin Breg – provala u kuću
7.12.2018.Varaždin – krađa mobitela iz stana
7.12.2018.Lepoglava – teško ubojstvo u pokušaju
6.12.2018.Utvrđen identitet pronađenog leša


str.: 1 od 3. Ukupno: 47 zapisa.