POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

3. siječanj 2018. -

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 114 od 22.11.2017 godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku

 

o b j a v l j u j e

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, na radno mjesto

Postaja prometne policije Varaždin – daktilograf u smjeni - 1izvršitelj

koje će se održati u ponedjeljak, 08.01.2018. godine u Policijskoj upravi varaždinskoj, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10, prema niže navedenom rasporedu kandidata (pobrojanih prema inicijalima imena i prezimena, uz naznaku godine rođenja i mjesta prebivališta)

 

8,00 sati A.B. (1978.) iz Vrbanovca,

              S.B. (1992.) iz Vinograda Ludbreških,

              V.B. (1993.) iz Svibovca,

8,25 sati D.B. (1986) iz Goričana,

              K.B. (1993) iz Varaždina,

              F.B. (1995) iz Ivanca,

8,50 sati J.B. (1963.) iz Varaždina,

              M.B. (1994.) iz Očure,

              D.Ć. (1970.) iz Varaždina,

9,15 sati V.D. (1987.) iz Donje Voće,

               L.F. (1993) iz Druškovca,

               M.F. (1981) iz Luke Ludbreške,

9,40 sati R.G. (1981) iz Nove Vesi,

                J.G. (1991.) iz Lovrečena,

                M.H. (1989.) iz Tužnog,

10,05 sati E.H. (1995.) iz Varaždina,

                  R.H. (1989.) iz Trnovca Bartolovečkog,

                 N.H. (1973.) iz Varaždina,

10,30 sati M.H. (1996.) iz Budislavca,

                  I.I. (1988.) iz Jalkovca,

                  E.K. (1987.) iz Grane,

10,55 sati I.K. (1980.) iz Jalkovca,

                 M.K. (1970.) iz Domitrovca,

                 M.K. (1991) iz Hrašćice,

11,20 sati M.L. (1967.) iz Varaždina,

                 M.L. (1983.) iz Varaždina,

                V.M. (1990.) iz Druškovca,

11,45 sati N.M. (1964.) iz Majerja,

                  J.N. (1979.) iz Kučan Marofa,

                  P.P. (1986.) iz Oštrica,

12,10 sati K.P. (1981) iz Strahoninca,

                  D.P. (1979.) iz Gačica,

                  N.P. (1970.) iz Svibovca Podravskog,

12,35 sati M.P. (1996.) iz Možđenca,

                  D.P. (1997.) iz Lepoglave,

                  L.R. (1993.) iz Predavca,

13,00 sati A.R. (1983.) iz Majerja,

                  M.S. (1995.) iz Presečna

                 A.S. (1978.) iz Nedeljanca,

13,25 sati S.S. (1997.) iz Varaždina,

                 M.S. (1991.) iz Varaždina,

                  M.Š. (1993.) iz Ključa,

13,50 sati P.Š. (1981.) iz Nedeljanca,

                 K.Š. (1988.) iz Rijeke Voćanske,

                 M.V. (1987.) iz Gojanaca,

14,15 sati  A.V. (1973.) iz Varaždina,

                  I.Z. (1979.) iz Varaždina,

                  S.Ž. (1990.) iz Selnice,

14,40 sati M.K. (1993) iz Varaždina,

                  L.P. (1993.) iz Novog Marofa,

                  S.P. (1981.) iz Rijeke Voćanske.

 

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte. 

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti telefonom, na broj 042/372-288, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

 

PRAVILA TESTIRANJA  

1.Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

 

2. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi prijepisom teksta u zadanom vremenu.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova. 

 

3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
  • ukoliko pojedini kandidat /kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

4.Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

Razgovori (intervju) sa kandidatima obavit će se u utorak, 16.01.2018. godine, a o točnom vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni telefonom.Vijesti za aktualni mjesec:


24.9.2018.Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
24.9.2018.Prometne nesreće i prekršaji u prometu
24.9.2018.Donje Makojišće - prometna nesreća s ozlijeđenom osobom
24.9.2018.Topličica – prometna nesreća s ozlijeđenom osobom
24.9.2018.Varaždin – prometna nesreća s ozlijeđenom osobom
24.9.2018.Vidovec – prometna nesreća s ozlijeđenom osobom
24.9.2018.Novi Marof – ozlijeđena pješakinja
24.9.2018.Bednja – ozlijeđen mopedist
24.9.2018.Sračinec – provala u kuću
24.9.2018.Varaždin – krađa novčanika
24.9.2018.Klenovnik – krađa iz kuće
24.9.2018.Varaždin – provala u stan
24.9.2018.Ostali događaji
21.9.2018.Održan sastanak povodom obilježavanja nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
21.9.2018.Ostali događaji
21.9.2018.Varaždin – krađa mobitela
20.9.2018.Proveden projekt EDWARD
20.9.2018.Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
20.9.2018.Poziv na testiranje
20.9.2018.Ozlijeđena vozačica osobnog vozila


str.: 1 od 6. Ukupno: 103 zapisa.