POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111

Projekt „ Nasilje preko Interneta – cyberbullying“

Projekt „ Nasilje preko Interneta – cyberbullying“

Početkom nove školske godine Policijska uprava varaždinska nastavlja preventivne aktivnosti kroz vlastiti projekt pod nazivom „Nasilje preko Interneta – cyberbullying“. Projekt se sastoji se od tri komponente kroz koje će se djecu vodili generacijski, od petog do sedmog razreda osnovne škole, a namijenjen je i njihovim roditeljima. Trajat će tri školske godine, dakle od školske godine 2014/2015 do školske godine 2016/2017. Partneri u Projektu su Elektrostrojarska škola Varaždin, Varaždinska županija – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Grad Varaždin – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vijeća za prevenciju gradova i općina Varaždinske županije i  osnovne škole. 

Prva komponenta Projekta planira se započeti u mjesecu studenom kada će se održati interaktivne radionice za učenike petih razreda i njihove roditelje, s područja grada Varaždina, anketiranje i podjela brošura i plakata.  U mjesecu prosincu ista aktivnost biti će organizirana za sve zainteresirane osnovne škole Varaždinske županije.

Druga komponenta Projekta započet će u mjesecu ožujku, kada ćemo organizirati kreativni kutak za učenike šestih razreda osnovnih škola čiji su učenici sudjelovali prošle školske godine u našoj preventivnoj aktivnosti. To su osnovne škole: I,II,III,IV,VI i VII Osnovna škola Varaždin te Osnovna škola Podrute i Područna škola Završje. 

Treća komponenta realizirat će se u školskoj godini kada će ista populacija biti u sedmom razredu.

„Nasilje preko Interneta – cyberbullying“

Današnjica je vrijeme modernih tehnologija, ići u korak s vremenom, znači pratiti nove tehnologije. Djeca su aktivni faktori upravo u praćenju onog što je „IN“ a danas su to Internet i mobiteli.

Međutim, pri korištenju Interneta, uz sve njegove dobre i korisne strane, dolazi do preplavljenosti neselektiranih sadržaja i raznovrsnog nasilja.

Do djece stiže velika količina informacija iz različitih izvora za koje ona teško mogu procijeniti njihovu istinitost, važnost sadržaja i podataka. Internet im nudi zamjenu za druženja u realnom svijetu, stvara situaciju u kojoj se lako povode za tuđim vrijednostima, mišljenjima i stavovima, lako stupaju u kontakt s nepoznatim osobama koje možda i nemaju dobru namjeru.

Provođenje slobodnog vremena djece na Internetu jedna je od poteškoća današnjice koje je moguće riješiti učenjem i razvijanjem vještine uspješnog korištenja Interneta. Isto tako taj problem predstavlja poseban odgojni izazov za roditelje u smislu tehnološkog praćenja i svakodnevne prisutnosti kako bi djetetu pružali podršku i osjećaj sigurnosti.

Stoga je osmišljen ovaj projekt kroz koji bismo roditelje informirali o opasnostima virtualnog svijeta, razjasnili neke činjenice, te upoznali sa zakonskom regulativom, a djecu upoznali sa pojmom odgovornog korištenja Interneta što podrazumijeva njihovu sigurnost.

Zabrane nisu rješenje problema, već senzibilizacija na opasnosti koje vrebaju.

Kako bi djeca bila sigurna i odgovorna potrebno im je vodstvo i podrška odraslih.Očekujemo da se podigne svijest o postojanju i prepoznavanju opasnosti da bi se  izbjegle neželjene posljedice, te eventualne žrtve potaknule na prijavljivanje nasilja preko Interneta ili mobilnog telefona kako bi se suzila tamna zona kriminaliteta.

OPĆI CILJEVI PROJEKTA:

Kroz edukaciju podići razinu znanja djece o pravilima ponašanja na društvenim mrežama, informirati ih o problematici nasilja na Internetu, ukazati na vlastitu odgovornost i važnost uvažavanja drugih prilikom korištenja Interneta i društvenih mreža, zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito.

Informirati roditelje o opasnostima koje prijete njihovoj djeci prilikom korištenja Interneta i društvenih mreža, te o načinu kako zaštiti dijete. Potaknuti na sudjelovanje u Internet aktivnostima vlastitog djeteta, na davanje jasnih uputa i pravila ponašanja na Internetu te na preporuku ugrađivanja programa za zaštitu.

Senzibilizirati javnosti na problem nasilja preko Interneta, razvijanje osjećaja zajednice koja brine.

 

Ovim Projektom cilj je generacijski utjecati na učenike i njihove roditelje na  razjašnjenju situacija vezanih uz nasilje i zlostavljanje preko Interneta. Očekujemo da  učenici odgovornije i dozirano koriste Internet, da dosadašnje navike počinju mijenjati, da budu svjesni svojih postupaka a stečeno znanje svakodnevno razmjenjuju  što sa svojim vršnjacima, što sa svojim roditeljima. 

 

SAVJETI KOJE TREBA STALNO

PONAVLJATI DJECI

 

  1. nikada nikome ne otkriti svoj password
  2. kreirati postavke u profilu koje štite privatnost
  3. oprez s objavljivanjem osobnih podataka (broj telefona ili kućna adresa)
  4. svaku neugodnost ili zlostavljanje od strane nepoznate osobe treba vama prijaviti; ako ne vama onda osobi od dječjeg povjerenja
  5. svakoga tko šalje neželjene ili neprimjerene poruke ili sadržaje treba blokirati a sadržaj snimiti i pohraniti na svoj hard disc (tipke Ctrl+V+PrtSc Word dokument Paste, Save as) - eventualni dokaz

 

NAJBOLJE OPCIJE ZA RODITELJE

 

  1. dječja soba bez kompjutera
  2. razvijanje obostranog povjerenja
  3. znati pravila ponašanja na Internetu
  4. instaliranje softvera (blokira sve neprimjerene Internetske sadržaje na djetetovom i kućnom računalu)
  5. ograničite vrijeme rada na računala (vodite računa da provođenje vremena na igricama i društvenim mrežama dulje od 3 sata dnevno, izaziva stvarnu ovisnost i bitno utječe na djetetov psihofizički razvoj)