POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111

Gdje izraditi putovnicu?

Građani s prebivalištem na području grada Varaždina, te općina općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica putovnicu izrađuju u zgradi Policijske uprave varaždinske na adresi: Varaždin, Augusta Cesarca 18

Građani s prebivalištem izvan navedenog područja, nadležnost i uredovno vrijeme mogu pogledati na:  POLICIJSKE POSTAJE.