POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Kontakt policajci > Kontakt-policajci Policijske postaje Novi Marof

Kontakt-policajci Policijske postaje Novi Marof

U sklopu Policijske postaje Novi Marof ustrojena su dva kontakt - područja i to:

I. Kontakt - područje - Grad Novi Marof

  • Kontakt policajac  - Dragutin Trglačnik
  • Telefon:  042/373 342
  • Fax:          042/373 301
II. Kontakt - područje - Grad Varaždinske Toplice

  • Kontakt policajac  - Alen Mikulčić
  • Telefon:  042/373 342
  • Fax:         042/373 301


   

U okviru projekta «Policija u zajednici»  u gradovima Novi Marof i Varaždinske Toplice osnovana su Vijeća za komunalnu prevenciju. Također je osnovano Vijeće za komunalnu prevenciju u Općini Ljubešćica, kao i zajedničko Vijeće za komunalnu prevenciju za općine Breznica, Breznički Hum i Visoko.

Cilj je Vijeća za komunalnu prevenciju rješavanje različitih problema na području gradova i općina te ostvarivanje zajedničkog interesa u partnerskom odnosu svih čimbenika lokalne zajednice te rada na unapređenju kvalitete življenja i povećanja sigurnosti građana.