POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje

Policijske postaje

Policijska postaja Varaždin

Telefon:
042/372 403
Telefax:
042/372 319
Teritorijalna nadležnost:
Policijska postaja Varaždin sa sjedišem u Gradu Varaždinu obuhvaća područje Grada Varaždina i područja deset općina: Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Sračinec, Petrijanec, Vinica i Cestica, ukupne površine 371 km2 i sa oko 95 000 stanovnika.

Policijska postaja Ivanec

Adresa:
Varaždinska 13, Ivanec     
Telefon:
042/373 449 
Telefaks:
042/373 433     
Teritorijalna nadležnost:
Policijska postaja Ivanec obuhvaća područje Grada Ivanca, područje Grada Lepoglave i područja četiri općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.
Na navedenom prostoru ukupne površine 345 km2 živi oko 39 731 stanovnik, zbog čega ovaj prostor spada u najnaseljenije dijelove Županije.

UPRAVNI POSLOVI
Uredovno vrijeme za stranke
 
 • ponedjeljkom od 7 do 13.30 sati
 • utorkom od 9 do 16.45 sati
 • srijedom od 8 do 13.30 sati
 • četvrtkom od 8 do 14.45 sati
 • petkom od 8 do 14.45 sati
 
Telefonski brojevi
042/373 407 (viši upravni referent)
042/373 434 (prijavništvo, osobne isprave)
042/373 424  (poslovi prometa)
042/373 413  (poslovi oružja i stranci)
042/373 435  (državljanstvo i putne isprave)

Policijska postaja Ludbreg

Telefon
042/373 239 
Telefax:
042/373 250
Teritorijalna nadležnost:
Policijska postaja Ludbreg obuhvaća područje Grada Ludbrega, te područje četiri općine: Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Područje koje pokriva Policijska postaja Ludbreg prostire se oko 230 km2. Na navedenom se području nalazi 41 naseljeno mjesto s oko 22 600 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
Uredovno vrijeme za stranke
 • ponedjeljkom od 7 do 13.30 sati
 • utorkom od 9 do 16.45 sati
 • srijedom od 8 do 13.30 sati
 • četvrtkom od 8 do 14.45 sati
 • petkom od 8 do 14.45 sati

Telefonski brojevi
042/373 214 (upravni savjetnik)
042/373 241 (osobne iskaznice, državljanstvo i stranci)
042/373 237 (poslovi oružja i putovnice)
042/373 238 ( poslovi prometa)

Policijska postaja Novi Marof

Telefon: 
042/373 339

Telefaks:
042/373 301
Teritorijalna nadležnost:
Policijska postaja Novi Marof obuvaća područje dva grada:  Novi Marof i Varaždinske Toplice , te četiri općine: Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko. Postaja djeluje na površini 312 km2, na kojem području živi 28 505 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
Uredovno vrijeme za stranke

 • ponedjeljkom od 7 do 13.30 sati
 • utorkom od 9 do 16.45 sati
 • srijedom od 8 do 13.30 sati
 • četvrtkom od 8 do 14.45 sati
 • petkom od 8 do 14.45 sati

 


Telefonski brojevi
042/373 326 (upravni savjetnik)
042/373 310 (prijavništvo, osobne isprave)
042/373 312 (poslovi oružja, stranci, putovnice, državljanstvo)

042/373 313 (poslovi prometa)

 

Postaja prometne policije Varaždin

Adresa:
Kolodvorska 2, Varaždin
Telefon:
042/372 124
Telefaks:
042/372 314
Teritorijalna nadležnost:
Postaja prometne policije Varaždin specijalizirana je postaja za poslove nadzora i kontrole prometa i pokriva Grad Varaždin sa prigradskim naseljima Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava te područje Općina Beretinec sa naseljima Beretinec, Črešnjevo i Ledinec, Općina Cestica sa naseljima Babinec, Brezje Dravsko, Cestica, Dubrava Križovljanska, Falinić Breg, Jarki, Kolarovec, Križanče, Križovljan Radovečki, Mali Lovrečan, Malo Gradišće, Natkrižovljan, Otok Virje, Radovec, Radovec Polje, Selci Križovljanski, Veliki Lovrečan, Virje Križovljansko i Vratno Otok, Općina Gornji Kneginec sa naseljima Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Lužan Biškupečki, Turčin i Varaždin Breg, Općina Jalžabet sa naseljima Imbriovec Jalžabetski, Jakopovec, Jalžabet, Kaštelanec, Leštakovec, Novakonec i Pihovec, Općina Petrijanec sa naseljima Donje Vratno, Družbinec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Petrijanec, Strmec Podravski i Zelendvor, Općina Sračinec sa naseljima Sračinec i Svibovec Podravski, Općina Sveti Ilija sa naseljima, Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, Seketin, Sveti Ilija, Tomaševec Biškupečki i Žigrovec, Općina Trnovec Bartolovečki sa naseljima Bartolovec, Šemovec, Štefanec, Trnovec, Zamlaka i Žabnik, Općina Vidovec sa naseljima Budislavec, Cargovec, Domitrovec, Krkanec, Nedeljanec, Papinec, Prekno, Šijanec, Tužno Vidovec i Zamlača te Općina Vinica s naseljima Donje Vratno, Gornje Ladanje, Goruševnjak, Marčan, Pešćenica Vinička, Vinica i Vinica Breg.

 

Postaja granične policije Varaždin

Telefon:
042/373 404
Faks:
042/373 406
Teritorijalna nadležnost:
Postaja granične policije Varaždin sa sjedištem u Ivancu je specijalizirana Policijska postaja koja vrši nadzor državne granice sa Republikom Slovenijom u ukupnoj dužini 54.1 km, odnosno od tromeđe katastarskih općina Sračinec-Nedelišće (RH) i Središće ob Dravi (R Slovenija) do tromeđe katastarskih općina Macelj-Bednja (RH) i Gruškovje (R Slovenija).
Postaja granične policije Varaždin u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima, te zaštitu državne granice na tzv. zelenom dijelu koji se u dužini 10.5 km proteže akvatorijem rijeke Drave, a ostatak slabo do srednje naseljenim brežuljkastim dijelom obraslim šumama, voćnjacima, vinogradima i niskim raslinjem. 
 
GRANIČNI PRIJELAZI
 • Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije Dubrava Križovljanska
 • Stalni međudržavni cestovni granični prijelaz II. kategorije Otok Virje
 • Stalni cestovni granični prijelaz za pogranični promet Cvetlin
 • Stalni cestovni granični prijelaz za pogranični promet Gornja Voća