POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111

Info-centar za prevenciju kriminaliteta

Info-centar za prevenciju kriminaliteta
Primarni cilj rada Policijske postaje Varaždin je prevencija svih oblika kažnjivih radnji, koja se prvenstveno provodi kroz rad Policije u zajednici i kontakt policajce, na način da se proaktivno postupa u cilju uspostavljanja bolje i jače suradnje s građanima, kako bi se kroz komunikaciju i žurno postupanje, odmah pristupilo rješavanju i najmanjih problema, te se spriječilo nastajanje većih problema, rukovodeći se načelom "bolje spriječiti nego liječiti".

Polazeći od razmišljanja da je uloga lokalne samouprave odlučujuća u provođenju ovog Projekta, a aktivno sudjelovanje u prevenciji i svijest da su svi problemi savladivi samo uz zajedničko zalaganje započet je projekt otvaranja Info-centra.

Dana 7. lipnja 2006. u Varaždinu, u Preradovićevoj ulici ( u sklopu Gradske tržnice) otvoren je "Info-centar" za prevenciju kriminaliteta Policijske uprave varaždinske, koji je opremljen suvremenom policijskom i drugom zaštitnom opremom, a u kojem se građani svakodnevno mogu informirati o svim korisnim informacijama o prevenciji i samozaštiti.

Radno vrijeme  "Info-centra" je ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08-13 sati, srijedom od 14-19 sati te subotom od 8-11 sati.
 
Osnovne smjernice rada  "Info-centra" su:
 
 • prevencija
 • sigurnost
 • samozaštita
 • komunalni red 


Pod djelatnošću prevencije, zamišljeno je da će se građani u «Info-centru» moći informirati o svim preventivnim programima i projektima koje provodi Grad Varaždin i Policijska uprava Varaždinska, od prometa, javnih površina, prevencije nasilja u obitelji, maloljetničkog kriminaliteta, zlouporabe droga, remećenja javnog reda i mira, povrede komunalnog reda itd.

Nadalje, obzirom da je poznato da je sigurnost jedna od temeljnih ljudskih potreba, jedan od prioriteta rada «Info-centra» je i podizanje razine opće i subjektivne sigurnosti naših sugrađana. Stoga posjetitelji u «Info-centru» mogu dobiti informaciju kako se zaštititi od krađa, džepnih krađa, krađa motornih vozila, kako postupiti u slučaju razbojništva, kako postupati s opasnim stvarima i eksplozivnim napravama i dr. Programi sigurnosti provode se kroz sve djelatnosti PP Varaždin, a i upravni odjeli Grada Varaždina su kroz svoje projekte zaduženi za pitanje sigurnosti stanovnika Grada Varaždina.

Kako je samozaštita jedan od glavnih čimbenika prevencije i sigurnosti, a ukratko se objašnjava postupcima koje može poduzeti svaki pojedinac za svoju osobnu sigurnost, za sigurnost svoje obitelji, stana, kuće, vozila i dr., namjera je na ovom mjestu ponuditi građanima brzu i točnu informaciju o svemu što mogu učiniti po tom pitanju.

Komunalni red u Gradu Varaždinu, koji je nekoliko godina uzastopno proglašavan najljepšim gradom kontinentalne Hrvatske, može se unaprijediti i održati na visokom nivou jedino uz sudjelovanje i međusobno uvažavanje svih njegovih stanovnika, tijela lokalne samouprave i ostalih organizacija koje su zadužene za te poslove. Zbog toga je zamišljeno da se u rad «Info-centra» uključe i komunalni redari Grada Varaždina, kako bi mogli neposredno odgovoriti na sva pitanja građana iz ove domene.

U «Info-centru» se organizira i provođenje tematskih dana po pojedinim područjima od strane policijskih službenika po određenim linijama rada, te je do sada održano niz tematskih dana od kojih izdvajamo:

 • Provale u stanove – sprječavanje i mjere samozaštite tijekom godišnjih odmora
 • Prometne nesreće i uzroci
 • Zlouporaba opojnih droga
 • Nasilje među djecom
 • Nasilje u obitelji
 • Problematika vezana uz ugostiteljske objekte – narušavanje JRM-a i dr.
 • Ponašanje pješaka i biciklista na cesti
 • Pravilna uporaba pirotehničkih sredstava u vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana
Veliki broj građana je do sada posjetilo „Info – centar“ radi različitih vrsta savjetovanja, upita i traženja informacija, razgledavanja prostora i opreme, provjere negativnih bodova u prometu, ili prisustvovanja predavanjima na tematskim danima.
 
Najčešća pitanja s kojima se građani obraćaju su pitanja vezana uz:
 • obiteljsko nasilje;
 • zlouporabu opojnih droga;
 • problematiku ugostiteljskih objekata (prekoračenje radnog vremena, glasna muzika, parkiranje oko objekata);
 • probleme parkiranja u raznim dijelovima grada (parkiranje na nogostupima i s druge stane ograđivanje i sprječavanje parkiranja različitim predmetima od strane vlasnika kuća uz nogostupe).

Nadalje, građani traže razne informacije vezane uz protuprovalnu opremu – brave, vrata, videonadzor isl., te savjete za mjere sprječavanja provala u stanove za vrijeme godišnjih odmora.

 Isto tako, traže informacije u svezi uvjeta potrebnih za pojedine osobne dokumente ili ostvarivanje određenih statusnih prava, kao i u svezi Projekta „Evidencije bicikla“, koja se provodi u PP Varaždin.
 
Također, bilježe se upiti turista o objektima smještaja u Varaždinu ili informacije o najlakšem putu dolaska do određenih ulica ili objekata.
 
Nadalje, jedan dio pitanja se odnosi na djelatnost komunalnih redara – od zbrinjavanja otpada u Varaždinu ali i drugim općinama Varaždinske Županije, održavanje zelenih površina, parkiranje na zelenim površinama isl.
 
Kako bi se gore navedeno provodilo što efikasnije, odnosno u cilju boljeg i kvalitetnijeg rada na području grada Varaždina ustrojeno je Vijeće za komunalnu prevenciju, koje je sastavljeno od predstavnika grada Varaždina s gradonačelnikom, od predstavnika osnovnih i srednjih škola u gradu Varaždinu,društvenih institucija u gradu Varaždinu, te od predstavnika Policijske uprave varaždinske, a isto zasjeda nekoliko puta godišnje, gdje se iznosi aktualna problematika u gradu kao bi se odmah pristupilo rješavanju iste, na način da se rješavanje odmah dodjeljuje instituciji koje je nadležna te se na taj način skraćuje vrijeme rješavanja problema.