POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Varaždin

Postaja granične policije Varaždin

Postaja granične policije Varaždin
Mjesto: Ivanec
 
 
Telefon: 042/373 404
 
Faks: 042/373 406


Postaja granične policije Varaždin sa sjedištem u Ivancu je specijalizirana Policijska postaja koja vrši nadzor državne granice sa Republikom Slovenijom u ukupnoj dužini 54,1 km, odnosno od tromeđe katastarskih općina Sračinec-Nedelišće (RH) i Središće ob Dravi (R Slovenija) do tromeđe katastarskih općina Macelj-Bednja (RH) i Gruškovje (R Slovenija).

Postaja granične policije Varaždin u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima, te zaštitu državne granice na tzv. zelenom dijelu koji se u dužini 10,5 km proteže akvatorijem rijeke Drave, a ostatak slabo do srednje naseljenim brežuljkastim dijelom obraslim šumama, voćnjacima, vinogradima i niskim raslinjem. 

 

Na dijelu granice koji pokriva Postaja granične policije Varaždin nalazi se četiri otvorena granična prijelaza i to:

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Dubrava Križovljanska
 
 • telefon: 042/739 166 i 042/372 355
 • dozvoljen prelazak svih državljana
 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Otok Virje

 • telefon: 042/372 169
 • dozvoljen prelazak svih državljana
 • Od 01.07.2013. godine na graničnom prijelazu Otok Virje – Ormož  na području Republike Slovenije vrši se zajednička granična kontrola sa policijskim službenicima Republike Slovenije, tzv. „ONE STOP CONTROL“.
  Telefon: 042/372 169
 

Stalni granični prijelaz za pogranični  promet Cvetlin

 • telefon: 042/372 352
 • prijelaz državne granice moguć svakog dana 24 sata s valjanom putnom ispravom ili osobnom iskaznicom državljanima Republike Hrvatske, Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, kao i s pograničnom propusnicom ako se putuje u slovensko pogranično područje
 • Od 30.04.2015. godine na graničnom prijelazu Cvetlin – Zgornji Leskovec na području Republike Slovenije vrši se zajednička granična kontrola sa policijskim službenicima Republike Slovenije, tzv. „ONE STOP CONTROL“.

 

Stalni granični prijelaz za pogranični  promet Gornja Voća
(radno vrijeme: svaki dan od 6 do 22 sata)

 • telefon: 042/373 404
 • prijelaz državne granice moguć svakog dana od 6 do 22 sata s valjanom putnom ispravom ili osobnom iskaznicom državljanima Republike Hrvatske, Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, kao i s pograničnom propusnicom ako se putuje u slovensko pogranično područje

 • Od 01.07.2013. godine na graničnom prijelazu Gornja Voća - Drenovec na području Republike Slovenije vrši se zajednička granična kontrola sa policijskim službenicima Republike Slovenije, tzv. „ONE STOP CONTROL

Radom Postaje granične policije Varaždin rukovodi načelnik Vladimir Friščić.