POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje > Postaja prometne policije Varaždin

Postaja prometne policije Varaždin

Postaja prometne policije Varaždin

Mjesto: Varaždin


Adresa: Kolodvorska 2

Telefon: 042/372 124

Telefaks: 042/372 314
 

 

Postaja prometne policije Varaždin nalazi se na krajnjem sjeverozapadnom djelu Republike Hrvatske, obuhvaća Grad Varaždin gdje se  nalazi i sjedište Županije varaždinske,  ali većinom i svih ostalih važnijih institucija.  Grad Varaždin ima 42 834 stanovnika, te 1 042 trgovačka društva i 1 546 obrtnika, što dokazuje da je Grad Varaždin važno gospodarsko središte čitave Županije.

 
Osim navedenog, Grad Varaždin je s okolnim općinama i nositelj gospodarskog razvitka jer sam razmještaj u prostoru je povoljan i pruža mogućnost uravnoteženog razvitka cjelokupnog područja Županije.  U strukturi društvenog proizvoda pretežno se radi o industrijskom području,  dok ostali dio otpada na grane poljoprivrede.
 
Sa zapadne strane, Županija Varaždinska, a time i područje Postaje prometne policije Varaždin graniči sa Republikom Slovenijom,  koja je članica EU. Postaja se proteže i do dva granična prijelaza, i to Graničnog prijelaza Dubrava Križovljanska i  Graničnog prijelaza Otok Virje.

Postaje prometne policije Varaždin granični s policijskim postajama Ivanec,  Novi Marof i Ludberg.

Područje Postaje prometne policije Varaždin, kao i same Policijske uprave, svojim prometno – zemljopisnim položajem predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog spoja Hrvatske prema Europskim prometnim pravcima. U nadležnosti Postaje prometne policije Varaždin nalaze se strateški cestovni pravci Republiek Hrvatske i to Autocesta Goričan – Zagreb, te Europski koridori E 65 i E 21 Mađarska – Varaždin – Zagreb – Rijeka i državni koridori koji su sastavni dijelovi „Podravske magistrale“, a koji se križaju u Varaždinu, te čine okosnicu cestovne mreže Varaždinske županije.    

Postaja prometne policije Varaždin specijalizirana je postaja za poslove nadzora i kontrole prometa i pokriva područje grada Varaždina sa prigradskim naseljima Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava te područje općina Beretinec sa naseljima Beretinec, Črešnjevo i Ledinec, općina Cestica sa naseljima Babinec, Brezje Dravsko, Cestica, Dubrava Križovljanska, Falinić Breg, Jarki, Kolarovec, Križanče, Križovljan Radovečki, Mali Lovrečan, Malo Gradišće, Natkrižovljan, Otok Virje, Radovec, Radovec Polje, Selci Križovljanski, Veliki Lovrečan, Virje Križovljansko i Vratno Otok, općina Gornji Kneginec sa naseljima Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Lužan Biškupečki, Turčin i Varaždin Breg, općina Jalžabet sa naseljima Imbriovec Jalžabetski, Jakopovec, Jalžabet, Kaštelanec, Leštakovec, Novakonec i Pihovec, općina Petrijanec sa naseljima Donje Vratno, Družbinec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Petrijanec, Strmec Podravski i Zelendvor, općina Sračinec sa naseljima Sračinec i Svibovec Podravski, općina, Sveti Ilija sa naseljima, Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, Seketin, Sveti Ilija, Tomaševec Biškupečki i Žigrovec, općina Trnovec Bartolovečki sa naseljima Bartolovec, Šemovec, Štefanec, Trnovec, Zamlaka i Žabnik, općina Vidovec sa naseljima Budislavec, Cargovec, Domitrovec, Krkanec, Nedeljanec, Papinec, Prekno, Šijanec, Tužno Vidovec i Zamlača te općina Vinica s naseljima Donje Vratno, Gornje Ladanje, Goruševnjak, Marčan, Pešćenica Vinička, Vinica i Vinica Breg.

Radom Postaje prometne policije Varaždin rukovodi načelnik Ivan Golubić.