POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Novi Marof

Policijska postaja Novi Marof

Policijska postaja Novi Marof

Mjesto: Novi Marof

Adresa: Franjevačka 1

Telefon: 042/373 339

Telefaks: 042/373 301Policijska postaja Novi Marof djeluje na području četiri općine: Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko te dva grada: Novi Marof i Varaždinske Toplice u kojima živi 28 505 stanovnika. Postaja djeluje na površini 312 km2, a smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.

Lokalno stanovništvo živi u 74 naselja, dok se na postajnom području nalazi ukupno 9 641 kućanstvo, te kao takvo predstavlja srednje gusto naseljeno područje.

Kroz područje Policijske postaje Novi Marof proteže se glavna državna cesta D – 3 koja povezuje gradove Varaždin – Zagreb, te vodi prema Sloveniji i Mađarskoj, kao i autocesta A – 4 (Zagreb – Goričan).

Područjem Policijske postaje Novi Marof također se proteže željeznička pruga sa nekoliko željezničkih postaja od kojih je najznačajnija u gradu Novi Marof.

Što se tiče prometnog povezivanja značajniju ulogu ima i autobusni kolodvor u gradu Novi Marof.

Postaja teritorijalno graniči sa policijskim postajama  Varaždin, Ivanec i Ludbreg, Policijskom upravom Zagrebačkom, Policijskom upravom Krapinsko – Zagorskom i Policijskom upravom Koprivničko – Križevačkom.

Policijska postaja Novi Marof  je mješovita Policijska postaja tj. u djelokrug rada Postaje pripadaju poslovi operativnog dežurstva, temeljne i kriminalističke policije, te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje Novi Marof zaprima dojave  građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršenja zadaća na terenu, te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje i Operativno – komunikacijskim centrom policije Policijske uprave varaždinske. Tijekom obavljanja službenih poslova održava kontakte sa susjedskim policijskim postajama.

Temeljna policija Policijske postaje Novi Marof obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, postupanja po dojavama građana, pružanja asistencija, osiguranja, zaštite, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, kao i druge poslove određene zakonom.

Kriminalistička policija Policijske postaje Novi Marof obavlja poslove na  razrješavanju kaznenih djela, odnosno otkrivanju počinitelja kaznenih djela na postajnom području.

Upravni poslovi Policijske postaje Novi Marof bave se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijskom vozila, poslovima vezanim na nabavu i registraciju oružja, poslovima sa strancima i poslovima vezano za javna okupljanja.

Policijskom postajom Novi Marof rukovodi načelnik Robert Maltar.