POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Ludbreg

Policijska postaja Ludbreg

Policijska postaja Ludbreg

Telefon 042/373 239
        
Telefax: 042/373 250
 

 
Policijska postaja Ludbreg obuhvaća područje Grada Ludbrega, te područje općina Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Područje koje pokriva Policijska postaja Ludbreg prostire se oko 230 km2. Na navedenom se području nalazi 41 naseljeno mjesto s oko 22 000 stanovnika. 

U Gradu Ludbregu i općinama organizirane su osnovne škole, zdravstvena zaštita, trgovine i ugostiteljstvo. Na području grada i općina najrazvijenija je drvna, kožna, obućarska i građevinska industrija, dok su grafička, metaloprerađivačka i tekstilna industrija, kao i tvornica lijekova koncentrirane u samom gradu Ludbregu. Osim industrije najznačajnija grana djelatnosti je poljoprivreda, gdje je dominantan privatni sektor na koji otpada 90% poljoprivredne proizvodnje.

Na postajnom području sveukupno ima 149 km cestovne mreže, i to državne ceste 29 km, županijske ceste 28 km - od čega je 37 km bez suvremenog kolnika, te lokalne ceste 55 km - od čega je 34 km  sa suvremenim kolnikom, a 21 km bez suvremenog kolnika. Kroz navedeno se područje proteže željeznička pruga br. 46 od Bolfana – Čukovca – Ludbrega – Martijanca do Vrbanovca.
 

Policijska postaja Ludbreg je mješovita Policijska postaja, te u njoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija i upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo koje zaprima dojave građana, te prema potrebi na mjesto događaja upućuje djelatnike temeljne ili kriminalističke policije.

Djelatnici temeljne policije rade po poslovima javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, po poslovima kontrole i regulacije prometa, obavljaju očevide prometnih nesreća i kaznenih djela te rade na otkrivanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela.

Kriminalistička policija radi na poslovima vezanih uz kriminalitet na cjelokupnom postajnom području, od vršenja očevida do poduzimanja mjera i radnji na otkrivanju počinitelja kaznenih djela te rješavanju samih kaznenih djela.

Upravni poslovi u Policijskoj postaji Ludbreg rade na izdavanju dokumenata građanima od osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica te na poslovima uz registraciju vozila, oružja te rješavanju poslova vezanih uz strance.

Na području Grada Ludbrega i Općine Sveti Đurđ osnovana su i djeluju Vijeća za komunalnu prevenciju, dok se u općinama Martijanec, Veliki i Mali Bukovec planira osnivanje takvih vijeća tijekom 2009. godine.

Radom Policijske postaje Ludbreg rukovodi načelnik Leonardo Sakač.