POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Milčetićeva 10, 42 000 Varaždin, tel.: +385 42 372 111
varaždinska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Ivanec

Policijska postaja Ivanec

Policijska postaja Ivanec
Mjesto: Ivanec

Adresa: Varaždinska 13
 
Telefon: 042/373 449
 
Telefaks: 042/373 433

Policijska postaja Ivanec teritorijalno je smještena u sjeverozapadnom djelu Županije varaždinske te svojom nadležnošću pokriva područje Grada Ivanca, područje Grada Lepoglave i područja četiri općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Na navedenom prostoru ukupne površine 345 km2 živi oko 39 731stanovnika (prema popisu iz 2001. godine), te ovaj prostor spada u najnaseljenije dijelove Županije.

Šire područje Grada Ivanca obuhvaća ukupno 29 naselja u kojima prema posljednjem popisu stanovništva živi 14 434 stanovnika, dok područje Grada Lepoglave obuhvaća 16 naselja u kojima živi 8 718 stanovnika.

Općina Bednja sastoji se od 25 naselja sa 4 765 stanovnika, Općina Donja Voća 8 naselja sa 2 844 stanovnika, Općina Klenovnik obuhvaća 6 naselja sa 2 278 stanovnika, dok se Općina Maruševec sastoji od 16 naselja sa 6 692 stanovnika. 

Područje nadležnosti Policijske postaje Ivanec većinom se proteže mikroregijom nazvanom Gornjim porječjem rijeke Bednje. Područje ima odlike brdsko-planinskog područja. Zauzima sjeverne padine planine Ivančice (visina 1 061 m), cjelokupno područje planine Ravna Gora (visina 686 m), područje pripadajućih pribrežja, dio doline rijeke Bednje te ravničarski prostor na području općine Maruševec.
 

Područje Policijske postaje Ivanec nalazi se između dva jaka europska cestovna pravca, Zagreb – Varaždin – Budimpešta i Zagreb – Krapina – Maribor – Graz. Ova dva pravca su preko Ivanca i Lepoglave spojeni cestovnim pravcima od kojih se kao direktna komunikacija izdvajaju državne ceste D-35 (Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Sv. Križ Začretje) i državna cesta D-508 (Lepoglava-Bednja-Macelj).

Uz navedene cestovne pravce većim dijelom područja prolazi željeznička pruga Golubovec-Lepoglava-Ivanec-Varaždin putem koje se uglavnom odvija teretni promet, budući da izravno povezuje kamenolome u Očuri i Golubovcu sa čvorištem Varaždinu.

Policijska postaje Ivanec teritorijalno graniči sa Policijskom postajom Varaždin i Policijskom postajom Novi Marof. Na jugu i jugozapadu graniči sa Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, dok sa zapadne strane područje PP Ivanec graniči sa Republikom Slovenijom. Državna granica sa Republikom Slovenijom proteže se u  dužini od 23,6 km i to od mjesta Macelj do mjesta Gornja Voća. Na tom dijelu granice nalazi se Granični prijelaz Cvetlin, Granični prijelaz za pogranični promet Gornja Voća, Prijelazno mjesto Zlogonje i Kontrolno mjesto Zalužje.

Na području koje teritorijalno pokriva Policijska postaja Ivanec djeluje nekoliko vrlo značajnih privrednih subjekata koji su okosnica gospodarskog razvitka i zapošljavaju veći dio stanovništva. Osim toga na tom se području nalaze ustanove od posebnog interesa, kao što je npr. Kaznionica u Lepoglavi.

Policijska postaja Ivanec, sukladno važećem ustroju spada u mješovite postaje III. kategorije te se u njoj osim poslova 24-satnog operativnog dežurstva, obavljaju poslovi temeljne i kriminalističke policije te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje zaprima dojave od građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje kao i s Operativno komunikacijskim centrom policije Policijske uprave varaždinske. Tijekom obavljanja službenih poslova operativno dežurstvo održava kontakte sa susjednim policijskim postajama.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije i suzbijanja prekršaja obiteljskog nasilja, kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, poslove u svezi asistencija, osiguranja i zaštite te nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao i druge poslove određene Zakonom o policiji i drugim zakonima.

Kriminalistička policija obavlja poslove vezane uz sprječavanje izvršenja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela odnosno njihovo hvatanje i procesuiranje pred mjerodavnim državnim tijelima.

Upravni odjel bavi se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, poslovima državljanstva, poslovima sa strancima i poslovima u svezi javnih okupljanja.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Mario Medenjak.